СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

В Съвета на директорите на дружеството участват:

„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД
„ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“

DSC_6294copy

 

Д-Р ПЕТЪР НЕЙЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

chairman.neichev@gmail.com

0882 933400

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГРОЗДИН – ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД И НАДЗОРЕН СЪВЕТ

orpheusclub.office@gmail.com

0882 933410

РАДОСТИНА НЕЙЧЕВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

radostvasileva7@gmail.com

0882 933505

РАЙНА БОНЕВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

orpheusclub.boneva@gmail.com

0882 933501

КАЛИНА НЕЙЧЕВА – ЧЛЕН НА СД

orpheusclub.kneycheva@gmail.com

0899 990667

ВЕСЕЛА ИЛИЕВА – ЧЛЕН НА СД 

orpheusclub.ilieva@gmail.com

0882 933534