СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

В Съвета на директорите на дружеството участват:

„КОРПОРАЦИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ“ АД
„ФОНДАЦИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА КООПЕРАЦИИТЕ“

DSC_6294copy

 

Д-Р ПЕТЪР НЕЙЧЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД

chairman.neichev@gmail.com

+359 882 933400

ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГРОЗДИН – ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД И НАДЗОРЕН СЪВЕТ

orpheusclub.office@gmail.com

+359 882 933410

ПЕТЪР ТРОПЛЕВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

saedinenie.troplev@gmail.com

+359 882 933438

РАЙНА БОНЕВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

orpheusclub.boneva@gmail.com

+359 882 933501

ВИДЕЛИНА ГАНДЕВА – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

orpheusclub.videlina@gmail.com

+359 882 933489

КОНСТАНТИН ЗАНКОВ – ЧЛЕН НА СД

orpheusclub@travelmind.eu

+359 879 998500

ВЕСЕЛА ИЛИЕВА – ЧЛЕН НА СД 

orpheusclub.ilieva@gmail.com

+359 882 933534