WellnessBG-1

„Орфей Клуб Уелнес“ АД и „Филипополис тур“ ООД са членове на Сдружение „Клъстер-Уелнес БГ”,  което е учредена структура, регистрирана през 2013 г. Основателите на сдружението са обединени от идеята за организиране на съвместна маркетингова дейност в областта на уелнес индустрията в страната, стимулиране и организация на съвместна, иновативна и търговска дейност в областта на уелнес бизнеса, създаване на условия за благоприятно развитие и обединяване усилията на бранша за повишаване конкурентноспособността, популяризирането му на национално и международно равнище, внедряване на най-новите за България софтуерни и маркетингови продукти на социалните мрежи в мрежовата икономика и електронния бизнес, повишаване на продуктовото качество на уелнес услугите и преживяванията. Основна цел на сдружението е създраването на ефективен маркетинг на база интегрирана и координирана система на предлагане чрез изграждане на web-портал за уелнес и спа услуги, генериращи и разпространяващи идеи, информация, най-добри практики през клъстера и привнасянето им от други места, т.е. мрежова структура за съвместна дейност между малките и средни предприемачи в уелнес индустрията за създаването и предлагането на стандартизиран туристически здравословен продукт.

Виж повече тук >>> wellnessbg.com