Blog Single

29 юни

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД – ПЛОВДИВ ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА БЛОКЧЕЙН НА ВИСОКОПОСТАВЕН ФОРУМ В ПАЗАРДЖИК

На 28 юни 2018 г. в конферентната зала на х-л «Форум», град Пазарджик се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет /РКК/ на Южен централен район. Водещ на форума беше г-н Стефан Мирев, председател на РСР на ЮЦР, който заема тази позиция на ротационен принцип за първите 6 месеца на 2018 г. Въпреки лошото време на заседанието присъстваха областни управители, експерти от Министерство на туризма и Министерство на транспорта, представители на държавната и местна администрации, представители на национални сдружения и частни организации.

По протокол в дневния ред беше обсъден и одобрен Годишен доклад за наблюдение изпълнението на РПР на ЮЦР 2014-2020 г. и беше избран зам.-председател на РСР на ЮЦР за второто шестмесечие на 2018 г.

Г-н Цветан Ивановски – представител на Комисията за защита на личните данни запозна присъстващите с новите правила за защите на личните данни в сила от 25 май 2018 г. Напредъкът на проект INSIGHTS –Интегрирани системи за бавен, зелен и здравословен туризъм по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020” беше презентиран от г-жа Снежана Александрова – нач.-отдел КЕИ в Областна администрация – Пловдив. Експерти направиха отчет по ОП, съфинансирани от ЕСИФ.

Акционерно дрожество „Орфей Клуб Уелнес” АД беше представено от делегация в състав: г-н Петър Троплев –   Изпълнителен директор и член на СД на ОКУ, г-жа Виделина Гандева – директор „Туризъм” и член на СД на ОКУ и г-н Димитър Гишин – член на СД на ОКУ АД и член на Националния съвет на Асоциация на индустриалния капитал в България. Презентацията на тема „Приложение на блокчейн технологиите в туризма”, изнесена от г-н Троплев,  предизвика огромен интерес. В нея той представи възможностите на блокчейн технологията в различните сфери на икономиката с акцент върху двете платформи за туризъм, които дружеството разработва. Едната от тях е базирана на  смартдоговорите, предлагани от блокчейн технологията. Платформата събира на едно място необятна информация за пътуващи към Балканите и Европа от далечните страни като Китай, Индия и САЩ. Втората туристическа платформа събира пътуващи любители на преживяванията, които чрез нея могат самостоятелно да организират своето пътешествие, да го споделят със съмишленици и да го покажат на всички до всяка точка на земното кълбо.

От ОКУ АД – Пловдив подготвят официално представяне на двете платформи в края на 2018 г. В настоящия момент те са в етап на вътрешни и външни тестове.36324415_1946088378816116_8943151044565663744_n 36356726_1946087952149492_2553804764135555072_n (1) 36399265_1946088175482803_2096027019216158720_n

Автор: Виделина Гандева

 

 

Related Posts

Leave A Comment

bg_BGBulgarian
en_USEnglish bg_BGBulgarian