Blog Single

16 апр.

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД за 2015 г.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД ще се проведе на 22.05.2015 г. от 08:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А при следния дневен ред:

Покана

1. Отчет за дейността на дружеството през 2014 година.

2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2014 година.

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружество за 2014 година.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2014 година.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2014 година.

7. Промени в състава на Съвета на директорите на Дружеството.

8. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

9. Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2014 година.

10. Разни.

Приложения: Примерно пълномощно

Related Posts

Leave A Comment

bg_BGBulgarian
en_USEnglish bg_BGBulgarian