Blog Single

10 авг.

Промени в СД на „Орфей Клуб Уелнес“ АД

На 09.08.2017г. с номер на вписване 20170809161540 в Търговския регистър Петър Наньов Троплев беше вписан като ф.л. представител по чл.234 от ТЗ на „Корпорация за технологии и иновации“ АД в качеството му на Изпълнителен член на СД на „Орфей Клуб Уелнес“ АД. Със същия номер на вписване Радостина Димитрова Нейчева беше заличена като ф.л. представител по чл.234 от ТЗ на „Корпорация за технологии и иновации“ АД в качеството му на Изпълнителен член на СД на „Орфей Клуб Уелнес“ АД. Със същия номер на вписване Калина Георгиева Нейчева беше заличена като представител на „Фондация Международен Институт за изследване на кооперациите“ в качеството му на член на СД на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, а Невена Костадинова Вранчева и Константин Георгиев Занков бяха вписани като представители на фондация МИИК в СД на „Орфей Клуб Уелнес“ АД.

Актуално състояние на „Орфей клуб уелнес“ АД в Търговски регистър

Related Posts

Leave A Comment

bg_BGBulgarian
en_USEnglish bg_BGBulgarian