Blog Single

18 дек.

Промени в Съвета на директорите на „Орфей клуб уелнес“ АД

Днес, 18.12.2015г., с номер на вписване 20151218143942 в Търговския регистър Светла Боривой Томова беше заличена като член на Съвета на директорите на Орфей Клуб Уелнес АД. Със същия номер на вписване Весела Василева Илиева беше вписана като член на Съвета на директорите на Орфей Клуб Уелнес АД. Съветът на директорите на Орфей Клуб Уелнес АД продължава дейността си в състав от три лица: „Корпорация за технологии и иновации“ АД, Фондация „Международен Институт за Изследване на Кооперациите“ и Весела Василева Илиева

Related Posts

Leave A Comment

bg_BGBulgarian
en_USEnglish bg_BGBulgarian