Blog Single

15 авг.

Промени в Съвета на директорите на Орфей клуб уелнес АД и начина на представляване пред трети лица

Днес, 15.08.2019г. с номер на вписване 20190815101155 Райна Емилова Бонева беше заличена в Търговския регистър като представител по чл.234, ал. 1 от Търговския закон на Корпорация за технологии и иновации АД за изпълнение на задълженията му като член на Съвета на директорите, Изпълнителен директор и представляващ Орфей клуб Уелнес АД.
Орфей клуб Уелнес АД ще продължи да се представлява пред трети лица от представителите на Корпорация за технологии и иновации АД по чл.234, ал. 1 от ТЗ в СД на  Орфей клуб Уелнес АД – Виделина Стоева Гандева, Петър Наньов Троплев и Петър Нейчев Нейчев – ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО.

Aktualno_OKU_15082019

Related Posts

Leave A Comment

bg_BGBulgarian
en_USEnglish bg_BGBulgarian