Blog Single

29 авг.

Промени в управителните органи на „Орфей клуб Уелнес“ АД

На 28.08.2018г. Виделина Стоева Гандева беше вписана в Търговския регистър с номер на вписване 20180828100028 като представител на Корпорация за технологии и иновации АД, ЕИК 115086942 за изпълнението на задълженията му като ю.л. Изпълнителен член на СД и представляващ „Орфей Клуб Уелнес“ АД.
Виделина Стоева Гандева ще представлява „Корпорация за технологии и иновации“ АД като Изпълнителен член на СД и представляващ „Орфей Клуб Уелнес“ АД пред трети лица с Петър Нейчев Нейчев, Райна Емилова Бонева и Петър Наньов Троплев – заедно и поотделно.

Aktualno_OKU_29082018

Related Posts

Leave A Comment

bg_BGBulgarian
en_USEnglish bg_BGBulgarian