IPO подписката започва на 26.10.2009 г.

Днес, 16.10.2009г., в "Държавен вестник", бр.82 бе публикувано второто поред съобщение по чл.92а от ЗППЦК, след публикацията му във в-к "Новинар" на 14.10.2009г.,  за начало на първичното публично предлагане на акции на "ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД. Подаването на поръчки за записване на акции (подписката)  започва на 26.10.2009г. ГРАФИК НА IPO И ПУБЛИКАЦИИ   Проспект за първично публично предлагане на 4 000 000 акции. Част І Р Е З Ю М Е на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД ЧАСТ ІІ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ за публично предлагане на акции на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД ЧАСТ ІІІ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД Допълнение към Проспекта, одобрено с решение на КФН №786 - Е / 23.09.2009 г. : Част I ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕЗЮМЕТО Част II ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ Част III ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА   ГРАФИК НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ...
Виж повече

Допълнение към Проспекта, одобрено с решение на КФН №786 – Е / 23.09.2009 г

Допълнение към Проспекта, одобрено с решение на КФН №786 - Е / 23.09.2009 г. 16 Октомври 2009   Част I ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕЗЮМЕТО Част II ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ Част III ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА ...
Виж повече

Проспект за първично публично предлагане на 4 000 000 акции.

Днес, 16.10.2009г., в "Държавен вестник", бр.82 бе публикувано второто поред съобщение по чл.92а от ЗППЦК, след публикацията му във в-к "Новинар" на 14.10.2009г.,  за начало на първичното публично предлагане на акции на "ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД. Подаването на поръчки за записване на акции (подписката)  започва на 26.10.2009г. ГРАФИК НА IPO   Проспект за първично публично предлагане на 4 000 000 акции. Част І Р Е З Ю М Е на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД ЧАСТ ІІ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ за публично предлагане на акции на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД ЧАСТ ІІІ ДОКУМЕНТ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА на „ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” АД Допълнение към Проспекта, одобрено с решение на КФН №786 - Е / 23.09.2009 г. : Част I ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕЗЮМЕТО Част II ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ РЕГИСТРАЦИОННИЯ ДОКУМЕНТ Част III ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ДОКУМЕНТА ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЦЕННИ КНИЖА   ГРАФИК НА ПУБЛИЧНОТО ПРЕДЛАГАНЕ НА АКЦИИ...
Виж повече