Днес, 19.07.2011г., в Търговския регистър с номер на вписване

Днес, 19.07.2011г., в Търговския регистър с номер на вписване20110719111110 ИВАН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ бе заличен като член на НС на Орфей клуб уелнес АД. Като нов член на НС бе вписана  Фондация  Международен институт за изследване на кооперациите, представлявано по чл.234,ал.1 от Т.З. от Славей Панайотов Топалов. С номер на вписване 20110719105847 за нови членове на УС бяха вписани Маргарита Михайлова Лозанова, Йордан Цветков Шишманов и Станислав Цанков Цветков.  За изпълнителен директор и представляващ дружеството пред трети лица бе вписана Маргарита Михайлова Лозанова. Начин на представляване на дружеството –заедно и по двама. Актуално състояние ТР...
Виж повече

Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД

Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД ще се проведе на 27.06.2011г. от 11:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А при следния дневен ред:  Покана 1.Отчет за дейността на Дружеството през 2010 година. 2.Отчет на Директора за връзка с инвеститорите. 3.Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2010 година.  4.Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2010 година. 5.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2010година. 6.Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2010 година. 7.Промени в състава на Надзорния съвет на дружеството. 8.Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет. 9.Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2011 година. 10.Разни. Приложения: Декларация 116а, Примерно пълномощно, Протокол УС, Свидетелство за съдимост...
Виж повече

„Орфей клуб уелнес“ – символ за здравословен начин на живот

„Орфей клуб уелнес” АД реализира програма за здравословен начин на живот, която включва 9 направления. Освен разработването на програми за здравословно хранене, фитнес, туризъм по „Пътят на Орфей” и до други свети места в България и чужбина, фирмата отделя голямо внимание на духовното развитие на човека. „Световен културен център Орфей”, на който фирмата е създател, започва своята работа с театрална школа за деца и възрастни. В уникалната атмосфера на резиденция „Тракийски стан” се проведе школа по изобразително изкуство за деца и възрастни водена от известния в България и чужбина пловдивски художник Матей Матеев. Продължаваме организирането на школи по рисуване, пеене, народни танци и пантомима. Телефон за контакти: 0882 933 510...
Виж повече

Духовен уелнес

Развивайки своята програма за духовен уелнес, в неповторимата атмосфера на новооткрития си клуб - ресторант „Питието на Орфей”, фирма „Орфей клуб уелнес” АД организира за своите служители по случай Първа пролет и Великденските празници театрална постановка „Небето на Димитър”. С майсторското си изпълнение артиста от Пловдивския драматичен театър Димитър Селенски, докосна сърцата на присъстващите. Следващата постановка ще бъде в края на м. май....
Виж повече