Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД на 28.06.2019г. от 13:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А и материали по дневен ред на събранието

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на "ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД на 28.06.2019г. от 13:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А и материали по дневен ред на събранието: 01_Pokana_OKU_2019 1_God_Dokl_Dein_OKU_2018 2_Doklad_DVI_OKU_2018 3_Oditorski_doklad_OKU_2018 4_Doclad OditenKomitet OKU2018 5_1_GFO_MSS_OKU_31.12.2018 5_2_Belejki_GFO_OKU_2018 Primerno_palnomoshtno_OKU_2019    ...
Read More

Годишен финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за 2018 г. – одитиран

Годишен финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за 2018 г. – одитиран 6_OKU_Scorecard_NCCG-2018_21032019Изтегляне Belejki_GFO_OKU_2018Изтегляне Decl_chl.100n_2018_OKU_oditorИзтегляне Decl_korporativno_upravlenie_OKU_2018Изтегляне Declaracia_MN_OKU_2018Изтегляне Declaracia_PT_OKU_2018Изтегляне Forma 1_OKU_31.12.2018_KFNИзтегляне GFO_MSS_OKU_31.12.2018Изтегляне God_Dokl_Dein_OKU_2018Изтегляне Oditorski_doklad_OKU_2018Изтегляне ...
Read More

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за ІV-то тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за ІV-то тримесечие на 2018 г. Belejki_MFO_MSS_31.12.2018_OKU Изтеглянe Belejki_MFO_MSS_31.12.2018_OKUИзтегляне Dekl_chl_100o_4-to_trimes_2018_M.NikolovaИзтегляне Forma 1_OKU_31.12.2018_KFNИзтегляне Mejdinen_doklad_4-to_trimes_2018_OKUИзтегляне MFO_MSS_OKU_31.12.2018Изтегляне ...
Read More

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за ІІІ-то тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за ІІІ-то тримесечие на 2018 г. Belejki_MFO_MSS_30.09.2018_OKU Dekl_chl_100o_3-to_trimes_2018_OKU Dekl_chl_100o_3-to_trimes_2018_M.Nikolova Forma 1_OKU_30.09.2018_KFN Mejdinen_doklad_3-to_trimes_2018_OKU MFO_MSS_OKU_30.09.2018  ...
Read More

Промени в управителните органи на „Орфей клуб Уелнес“ АД

На 28.08.2018г. Виделина Стоева Гандева беше вписана в Търговския регистър с номер на вписване 20180828100028 като представител на Корпорация за технологии и иновации АД, ЕИК 115086942 за изпълнението на задълженията му като ю.л. Изпълнителен член на СД и представляващ "Орфей Клуб Уелнес" АД. Виделина Стоева Гандева ще представлява "Корпорация за технологии и иновации" АД като Изпълнителен член на СД и представляващ "Орфей Клуб Уелнес" АД пред трети лица с Петър Нейчев Нейчев, Райна Емилова Бонева и Петър Наньов Троплев - заедно и поотделно. Aktualno_OKU_29082018...
Read More

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за І-во шестмесечие на 2018 г.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за І-во шестмесечие на 2018 г. Belejki_MFO_MSS_30.06.2018_OKU Dekl_chl_100o_1-vo_shestmes_2018_M.Nikolova Dekl_chl_100o_1-vo_shestmes_2018_OKU Forma 1_OKU_30.06.2018_KFN Mejdinen_doklad_1-vo_shestmes_2018_OKU MFO_MSS_OKU_30.06.2018  ...
Read More

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Орфей клуб Уелнес“ АД на 28.06.2018г. от 09:00 часа в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 27А и материали по дневния ред

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на "Орфей клуб Уелнес" АД на 28.06.2018г. от 09:00 часа в гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" 27А и материали по дневния ред. 1_Pokana OSA 2018 2_God_Dokl_Dein_OKU_2017 3_Doklad_DVI_OKU_2017 4_Oditorski_doklad_OKU_2017 5_Doklad_oditen_komitet_OKU_2017 6_GFO_MSS_OKU_31.12.2017 7_Belejki_GFO_OKU_2017 Decl_korporativno_upravlenie_OKU_2017 9_Primerno_palnomoshtno_OKU_2018...
Read More