Промени в Съвета на директорите на Орфей клуб уелнес АД и начина на представляване пред трети лица

Днес, 15.08.2019г. с номер на вписване 20190815101155 Райна Емилова Бонева беше заличена в Търговския регистър като представител по чл.234, ал. 1 от Търговския закон на Корпорация за технологии и иновации АД за изпълнение на задълженията му като член на Съвета на директорите, Изпълнителен директор и представляващ Орфей клуб Уелнес АД. Орфей клуб Уелнес АД ще продължи да се представлява пред трети лица от представителите на Корпорация за технологии и иновации АД по чл.234, ал. 1 от ТЗ в СД на  Орфей клуб Уелнес АД - Виделина Стоева Гандева, Петър Наньов Троплев и Петър Нейчев Нейчев - ЗАЕДНО И ПООТДЕЛНО. Aktualno_OKU_15082019...
Read More

Промени в Съвета на директорите на Орфей Клуб Уелнес АД

Промени в Съвета на директорите на Орфей Клуб Уелнес АД На 31.07.2019г. с решение на Управителния съвет на Фондация "Международен институт за изследване на кооперациите" Константин Георгиев Занков и Невена Костадинова Вранчева бяха освободени като представители по чл. 234, ал.1 от Търговския закон за изпълнение на задълженията на фондацията като член на Съвета на директорите на Орфей клуб Уелнес АД. За нов представител на Фондация МИИК по чл. 234, ал.1 в СД на Орфей клуб Уелнес АД беше избрана Радостина Димитрова Нейчева. Protokol_US_FMIIK_234_v_OKU_bez_LD...
Read More

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС“ АД на 28.06.2019г. от 13:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А и материали по дневен ред на събранието

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на "ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС" АД на 28.06.2019г. от 13:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А и материали по дневен ред на събранието: 01_Pokana_OKU_2019 1_God_Dokl_Dein_OKU_2018 2_Doklad_DVI_OKU_2018 3_Oditorski_doklad_OKU_2018 4_Doclad OditenKomitet OKU2018 5_1_GFO_MSS_OKU_31.12.2018 5_2_Belejki_GFO_OKU_2018 Primerno_palnomoshtno_OKU_2019    ...
Read More

Годишен финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за 2018 г. – одитиран

Годишен финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за 2018 г. – одитиран 6_OKU_Scorecard_NCCG-2018_21032019Изтегляне Belejki_GFO_OKU_2018Изтегляне Decl_chl.100n_2018_OKU_oditorИзтегляне Decl_korporativno_upravlenie_OKU_2018Изтегляне Declaracia_MN_OKU_2018Изтегляне Declaracia_PT_OKU_2018Изтегляне Forma 1_OKU_31.12.2018_KFNИзтегляне GFO_MSS_OKU_31.12.2018Изтегляне God_Dokl_Dein_OKU_2018Изтегляне Oditorski_doklad_OKU_2018Изтегляне ...
Read More

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за ІV-то тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за ІV-то тримесечие на 2018 г. Belejki_MFO_MSS_31.12.2018_OKU Изтеглянe Belejki_MFO_MSS_31.12.2018_OKUИзтегляне Dekl_chl_100o_4-to_trimes_2018_M.NikolovaИзтегляне Forma 1_OKU_31.12.2018_KFNИзтегляне Mejdinen_doklad_4-to_trimes_2018_OKUИзтегляне MFO_MSS_OKU_31.12.2018Изтегляне ...
Read More

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за ІІІ-то тримесечие на 2018 г.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за ІІІ-то тримесечие на 2018 г. Belejki_MFO_MSS_30.09.2018_OKU Dekl_chl_100o_3-to_trimes_2018_OKU Dekl_chl_100o_3-to_trimes_2018_M.Nikolova Forma 1_OKU_30.09.2018_KFN Mejdinen_doklad_3-to_trimes_2018_OKU MFO_MSS_OKU_30.09.2018  ...
Read More

Промени в управителните органи на „Орфей клуб Уелнес“ АД

На 28.08.2018г. Виделина Стоева Гандева беше вписана в Търговския регистър с номер на вписване 20180828100028 като представител на Корпорация за технологии и иновации АД, ЕИК 115086942 за изпълнението на задълженията му като ю.л. Изпълнителен член на СД и представляващ "Орфей Клуб Уелнес" АД. Виделина Стоева Гандева ще представлява "Корпорация за технологии и иновации" АД като Изпълнителен член на СД и представляващ "Орфей Клуб Уелнес" АД пред трети лица с Петър Нейчев Нейчев, Райна Емилова Бонева и Петър Наньов Троплев - заедно и поотделно. Aktualno_OKU_29082018...
Read More