Промени в Съвета на директорите на „Орфей клуб уелнес“ АД

Днес, 18.12.2015г., с номер на вписване 20151218143942 в Търговския регистър Светла Боривой Томова беше заличена като член на Съвета на директорите на Орфей Клуб Уелнес АД. Със същия номер на вписване Весела Василева Илиева беше вписана като член на Съвета на директорите на Орфей Клуб Уелнес АД. Съветът на директорите на Орфей Клуб Уелнес АД продължава дейността си в състав от три лица: "Корпорация за технологии и иновации" АД, Фондация "Международен Институт за Изследване на Кооперациите" и Весела Василева Илиева...
Виж повече

Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, проведено на 14.12.2015

Протокол от Извънредното общо събрание на акционерите на "Орфей Клуб Уелнес" АД, проведено на 14.12.2015 г.в гр.Пловдив, бул. Христо Ботев" 27А...
Виж повече

Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Орфей Клуб Уелнес“ АД

Извънредно общо събрание на акционерите на "Орфей Клуб Уелнес" АД ще се проведе на 14.12.2015г. от 08:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А 1. Покана 2. Примерно пълномощно 3. Протокол...
Виж повече

Промени в Съвета на директорите на „Орфей Клуб Уелнес“ АД

Днес, 02.06.2015г. с номер на вписване 20150602151825 Маргарита Михайлова Лозанова беше заличена, а Светла Боривой Томова беше вписана като член на Съвета на директорите на Орфей Клуб Уелнес АД. Със същия номер на вписване Николинка Николова Бояджиева и Анастасия Нейчева Шопова бяха заличени като представители на Фондация Международен институт за изследване на кооперациите като член на СД. За нов представител на фондацията в СД беше вписана Калина Георгиева Нейчева, която ще представлява Фондация Международен институт за изследване на кооперациите като член на СД с Ангел Илиев Гроздин - заедно и поотделно....
Виж повече