Категория: Инвеститори

12 сеп.

Коригиран тримесечен финансов отчет за дейността на „Орфей Клуб Уелнес“ АД за първо тримесечие

Коригиран тримесечен финансов отчет за дейността на „Орфей Клуб Уелнес“ АД за първо тримесечие на 2015 г.

[ read more ]
12 сеп.

Коригиран годишен финансов отчет за дейността на „Орфей Клуб Уелнес“ АД за 2014г.

 Коригиран годишен финансов отчет за дейността на „Орфей Клуб Уелнес“ АД за 2014г.

[ read more ]
30 юли

Междинен финансов отчет към 30.06.2015

Междинен финансов отчет към 30.06.2015 г.

[ read more ]
02 юни

Промени в Съвета на директорите на „Орфей Клуб Уелнес“ АД

Днес, 02.06.2015г. с номер на вписване 20150602151825 Маргарита Михайлова Лозанова беше заличена, а Светла Боривой Томова беше вписана като член на Съвета на директорите на Орфей Клуб Уелнес АД....

[ read more ]
30 апр.

Междинен финансов отчет към 31.03.15 г.

Междинен МСС към 31.03.2015 г. Междинен доклад Вътрешна информация

[ read more ]
16 апр.

Покана за редовно годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД за 2015 г.

Редовното годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД ще се проведе на 22.05.2015 г. от 08:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А при...

[ read more ]
31 мар.

Годишен финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за 2014 год.

Годишен финансов отчет за 2014 г. на „Орфей клуб уелнес“ АД Доклад за дейността за 2014 г. Доклад на независим одитор

[ read more ]
30 ян.

Междинен финансов отчет към 31.12.14 г. на „Орфей клуб уелнес“ АД

Междинен МСС към 31.12.2014 г. Междинен доклад Вътрешна информация

[ read more ]
31 окт.

Междинен финансов отчет към 30.09.14 г. на „Орфей клуб уелнес“ АД

Междинен МСС към 30.09.14 г. Междинен доклад Вътрешна информация

[ read more ]
bg_BGBulgarian
en_USEnglish bg_BGBulgarian