Категория: Инвеститори

31 окт.

Междинен финансов отчет към 30.09.14 г. на „Орфей клуб уелнес“ АД

Междинен МСС към 30.09.14 г. Междинен доклад Вътрешна информация

[ read more ]
31 юли

Междинен финансов отчет към 30.06.14 г. на „Орфей клуб уелнес“ АД

Междинен МСС към 30.06.2014 г. Междинен доклад Вътрешна информация

[ read more ]
16 юли

Промяна в представителството на „Орфей клуб уелнес“ АД

На 15.07.2014г. с номер на вписване 20140715153413 Райна Емилова Бонева беше вписана като представител по чл.234, ал.1 от ТЗ на Корпорация за технологии и иновации АД – ю.л. Изпълнителен...

[ read more ]
16 юни

Днес, 16.06.2014г. с номер на вписване 20140616144944 Петър Наньов Троплев беше заличен като представител по чл.234, ал.1

Днес, 16.06.2014г. с номер на вписване 20140616144944 Петър Наньов Троплев беше заличен като представител по чл.234, ал.1 от ТЗ на Корпорация за технологии и иновации АД – ю.л. Изпълнителен...

[ read more ]
20 май

Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД за 2014 г.

Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД ще се проведе на 27.06.2014 г. от 08:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А при...

[ read more ]
29 апр.

Междинен финансов отчет към 31.03.14 г. на „Орфей клуб уелнес“ АД

Междинен МСС към 31.03.2014 г. Междинен доклад Вътрешна информация

[ read more ]
27 мар.

Годишен финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за 2013 год.

Годишен финансов отчет за 2013 г. Доклад за дейността 2013 Доклад на независим одитор

[ read more ]
30 ян.

Междинен финансов отчет към 31.12.2013 г. на „Орфей клуб уелнес“ АД

Междинен МСС към 31.12.2013 г. Междинен доклад Вътрешна информация

[ read more ]
30 окт.

Междинен финансов отчет към 30.09.13 г. на Орфей клуб уелнес АД

Междинен МСС към 30.09.13 г. Междинен доклад Вътрешна информация

[ read more ]
bg_BGBulgarian
en_USEnglish bg_BGBulgarian