Нашият мениджърски екип е съставен от професионалисти, които отговарят за управлението на различните ни екипи и осъществяването на целите по проектите.

Д-Р ИК. ПЕТЪР НЕЙЧЕВ
ПРОФ. Д-Р АНГЕЛ ГРОЗДИН
ПЕТЪР ТРОПЛЕВ
РАДОСТИНА НЕЙЧЕВА
РАЙНА БОНЕВА
ВЕСЕЛА ИЛИЕВА
КОНСТАНТИН ЗАНКОВ
Виделина Гандева - Директор Туризъм
ВИДЕЛИНА ГАНДЕВА
ВЕСЕЛИН ПЕЕВ
МАНАЛИ КУКО
ЦВЕТЕЛИНА ПАСКАЛЕВА
ИВАН ГЕОРГИЕВ