Проф. д-р Ангел Гроздин
Проф. д-р Ангел Гроздин

В памет на проф. д-р Ангел Гроздин 

(18.10.1932 г. – 18.03.2019 г.)

Зам.-председател и член на Надзорния съвет  на „КТИ” АД Пловдив

Проф. д-р Ангел Гроздин е зам.-председател на СД на „Орфей Клуб Уелнес“ АД. Завършил е Висшия селскостопански институт, Пловдив, специалност „Организация и икономика на селското стопанство“, Университет за национално и световно стопанство (бившия ВИИ „Карл Маркс“) – София със специалност „Икономика“. Старши сътрудник II и I степен, ръководител секция „Икономика и маркетинг“, Институт по овощарство – Пловдив. От 1996 зам.—председател на Надзорния съвет на КТИ „Съединение“ АД, председател, зам.-председател и член на надзорни и управителни съвети на дъщерни фирми на КТИ АД. От 2002 е член на Управителния съвет на „Асоциация на популярните каси в Интернет“, Пловдив. Проф. Гроздин е учредител и председател на Пловдивската земеделска камара, зам.-председател  на Съвета на аграрните организации в България, член на Управителния съвет на Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“ София, на Центъра за предприемачество, Пловдив, на Сдружение „Национална асоциация за трансфер на технологии“ Пловдив, извънреден професор във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий“, почетен член на Съюза на икономистите в България, почетен гражданин на гр. Батак и общината.