Манали Куко Редактор в Клуб Орфей
ORPHEUSCLUB.KUKO@GMAIL.COM

Манали Куко

РЕДАКТОР НА СПИСАНИЕ „КЛУБ OРФЕЙ”

В ОКУ АД

Манали Куко е завършила икономика във Великотърновския университет, филиал-Пловдив. Взима участие в множество курсове по маркетинг, мениджмънт и международни отношения в университета на Малта. Тя отговаря за развитието на електронното списание „Клуб Орфей“, съдейства в дейността на Биозона, а също така и при разработката на новия проект „TripXV“. Работи върху авторски превод на текстове от български на английски език, съставя и свои авторски разработки за електронната медия на дружеството.