д-р ик. Петър Нейчев

д-р ик. Петър Нейчев                                                                

Председател на съвета на директорите на холдинг „КТИ”АД

Д-р ик. Петър Нейчев e завършил висшето си образование през 1970 г. във ВМЕИ (ТУ) София, специалност „Автоматика и телемеханика”.

През 1983г. завършва задочно  ВИИ „Карл Маркс” (УНСС) специалност „Икономика на промишлеността”. Специализира в Германия, СССР, Чехословакия, САЩ – „Bank of America”. Работи в Цюрих и Виена, Австрия. През 2005 година защитава  дисертация на тема „Финансов анализ на предприятието. Водил лекторски курсове по специализирани програми за студенти в България и чужбина.

Председател е на Съвета на директорите на холдинг „Корпорация за технологии и иновации”АД, Пловдив. Председател е на управителните тела на други публични дружества: „Тех Парк Оптела” АД, „Орфей Клуб Уелнес” АД,Етик Финанс” АД и др. Освен в частния сектор като водещ български финансист, П. Нейчев активно участва в неправителствения сектор на Република България, като член на националните ръководства или съучредител на: Асоциация на индустриалния капитал; Съюза на икономистите в България; Фондация „Футбол 94”; Сдружение „Българска федерация по водомоторен спорт”; Кооперативен съюз „Асоциация на популярните каси в Интернет”; Сдружение за Пловдив – ДЗЗД; Фондация „Родопски форум”; Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите”; Сдружение „Регионални научно-технически съюзи с Дом на науката и техниката – Пловдив”; Сдружение елитен спортен клуб „Морски сговор”; Сдружение „Българска асоциация на кредитните кооперации и  организации за микрофинансиране”.

Носител е на наградата за благотворителност „Пол Харис” на Ротари интернешънъл, почетния медал „За хората с добри сърца” на Фондация „Помогни на нуждаещите се” за 2007 година и Награда „Пловдив” на Община Пловдив за меценатство на изкуството през 2008 година. Автор е на четири книги в областта на финансите.

Като пловдивчанин е участвал в:

–  Създаването на „Банксервиз” АД и „Българска земеделска и кооперативна банка” (банка „Хеброс”) – Пловдив;

–  Създаването на кооперация „Популярна каса” – Пловдив, „Популярна каса-95” АД (инвестиционен посредник с 25 клона в България и достигнал челното 5 място в класацията на инвестиционните посредници), кооперация „ЕКД Аутомол”;

–  Развитието на „Агробизнесбанк” АД – Пловдив като универсална търговска банка с 30 клона в България);

–  Създаването на Национален инвестиционен фонд „Съединение”, Пловдив – емитирал акции през 1992 г.;

–  Създаването на финансова къща „Акцепт инвест” АД, Национален приватизационен фонд „Съединение”, „Балкан сис” АД;

–  Изграждането на публични дружества листвани на „БФБ-София” АД: „Корпорация за технологии и иновации” АД, „Атлас Финанс” АД, „Оптела” АД  и  „Орфей Клуб Уелнес” АД;

–  Основател и издател на списания „Банки Инвестиции, Пари, „Финанси”, „Клуб Орфей” и финансовата медия www.financebg.com;

–  Създаването на проект „Бизнесмрежа за българите по света” (БмБС) и проект „Уелнесзона Марица”;

–  Книгите: „Бизнесмрежи „Съединение“ ,”През Прехода и Кризата“, „Бяла книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025г.”,  „Уелнес  за всички”, „Банковите кризи и истината за Агробизнесбанк“;

–  Автор е на книги в областта на финансите – „Популярните банки”, „Банковите кризи”, „Кобос” и „Форекс”;

–  Заместник-председател на „Съюза на икономистите в България” (СИБ) от 2007 година.

bg_BGBulgarian
en_USEnglish bg_BGBulgarian