Петър Троплев

Петър Троплев

Зам.-председател и член на Съвета на директорите, финансов директор

Петър Троплев е завършил висшето си образование в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ специалност „Математика и Информатика“

Участва в електронизациѝята на БНБ-Пловдив като проектант и програмист. Като Главен проектант на ДСК Пловдив внедрява и развива софтуерния проект за кредитиране „Заеми за текущи нужди“. Участва в създаването и ръководи компютърния център на РДВР Пловдив до 1990г. Работи по софруерни проекти за електронизация на банките в България като Гл.проектант, зам директор и директор на „Банксервиз“АД, клоново предприятие ЮГ, Пловдив. Като зам.управител на „Мебекс“ ЕООД, 15 години ръководи бизнес отношенията на компанията с над 30 фабрики от България за производство на мебели, изнасяни в Англия, Холандия, Израел и др.страни.

Член е на на Съвета на директорите на холдинг „Корпорация за технологии и иновации”АД. Като зам.председател на Съвета на директорите и финансов директор на „Орфей клуб уелнес“АД, Пловдив отговаря за реализирането на интернет платформите „TripXV” и “ClubXchain” за туристически услуги, както и за финансовото управление на публичната компания във всички аспекти на дейността на акционерното дружество, листвано на Българска Фондова Борса и под надзора на Комисията за Финансов Надзор.

bg_BGBulgarian
en_USEnglish bg_BGBulgarian