Петър Троплев

Зам.-председател и член на Съвета на директорите, финансов директор