ORPHEUSCLUB.BONEVA@GMAIL.COM

Райна Бонева

Изпълнителен директор на „Орфей Клуб Уелнес“ АД

 Райна Бонева е изпълнителен директор и член на съвета на директорите в „Орфей клуб уелнес” АД от 2014 год.  В дружеството е от 2013 год., като преминава  през маркетингов отдел, за да развие комплексно бранда Уелнес зона, при неговото стартиране. Понастоящем ръководи изпълнението на бизнес плана на ОКУ в частта вътрешни връзки (партньорства, практики, персонал), развитието на бранда, човешките ресурси и административните дейности. Ръководител е на туристическа платформа от ново поколение, разработена на основата на блокчейн технологиите –  „ClubXChain“.

Завършва бизнес администрация и е магистър по „Психология и поведение в управлението“. Докторант е по „Информатика и компютърни технологии“ в  ПУ „Паисий Хилендарски“.

Член е на „Гражданско сдружение за нова високотехнологична индустриализация“ – гр. Пловдив, Съюза на икономистите –  Пловдив, член е на Управителния съвет на Институт по информатика и иновативни технологии гр. Пловдив.