Blog Single

16 апр.

ОСА на „Орфей клуб уелнес“ АД

На 15.04.2010г. с номер на вписване 20100415164519 в Търговския регистър бе вписана Поканата за свикване на редовно годишно събрание на акционерите на Орфей Клуб Уелнес АД, ЕИК 160098651, което ще се проведе на 27.05.2010г. от 11:00 часа в гр.Пловдив, бул. Христо Ботев 27А със следния дневен ред:

 

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2009 година.

2. Отчет на Директора за връзка с инвеститорите.

3. Доклад на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2009 година.

4. Одобряване на Годишния счетоводен отчет на Дружеството за 2009 година.

5.Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2009 година.

6.Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2009 година.

7.Определяне на възнаграждението на членовете на Надзорния съвет.

8.Избор на дипломиран експерт-счетоводител на Дружеството за 2010 година.

9.Разни.

Приложена е поканата за свикване на редовното годишно общо събрание на акционерите на Орфей Клуб Уелнес АД за 2010г. и материалите по дневния ред на събранието.

Related Posts

Leave A Comment

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате нашата Политика за поверителност. Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close