Blog Single

07 мар.

От 100% Онлайн до Хибридно Обучение: Ново предизвикателство за учителите

        Образователният и научно-технически комплекс в Пловдив Тех Парк не се колебае да поеме предизвикателството.

Обучението в България премина от изцяло онлайн до нов хибриден вариант – учениците се редуват да учат присъствено и онлайн. Оперативните планове за 2021 г. включват по-ограничени и гъвкави дни, в допълнение към намаления капацитет в учебните заведения, които оперират присъствено, за което мнозина са дефинирали хибридни формати, които комбинират клас лице в лице с виртуален клас, редувайки различни групи ученици. Тъй като критичната здравна и епидемиологична ситуация продължава, загрижеността и безпокойството спрямо присъственото обучение не спират от страна на различни участници, като учители и родители, въпреки че стремежът към това е нещо, което експертите разбират и се надяват да се върне възможно най-скоро.

Нещо толкова основно, колкото това, че учителят може да наблюдава изразите на ученика, докато обяснява съдържание, за да идентифицира дали той разбира или вижда отношението му да оценява вниманието или мотивацията, е трансцендентално за насочване на клас или дейност, а с онлайн формата беше трудно дори да се използват платформи за видеоконферентна връзка, защото например голям брой от свързаните бяха с изключени камери и дори не включиха микрофоните си, за да дадат мнението си в клас.

От едно предизвикателство към друго

Трябва да се отчете и приносът на новите информационни и комуникационни технологии към образованието, тъй като много от учителите признават ролята си в класната стая, както и във виртуалната, и намират предимства на образованието по време на пандемия, но също така, са наясно, че 100% онлайн форматът е голямо предизвикателство за образователните общности. Онлайн форматът беше въведен внезапно и беше непознат за повечето заведения, преподаватели и ученици. Образователната система не беше подготвена и в технологичен аспект, започвайки с дигиталното разделение, което разкри главните проблеми и затрудни достъпа на хиляди до образование. Също така имаше явни недостатъци в технологичните умения за ефективно използване на информационни и комуникационни технологии в обучението и по-малко опции за преподаване през 100 % виртуален начин.

Първо, учителят трябва не само да познава и борави с технологичните ресурси, но също така да знае как да ги интегрира в класната стая и класа. Това е тясно свързано с факта, че начинът за планиране на учебен час е от ключово значение и че педагогическите практики, методологии, дейности и начините за оценяване са и трябва да бъдат различни по отношение на онлайн и присъствено обучение. Въпросът е, че големият опит на българските преподаватели е лице в лице с учениците в класната стая и това може да е често срещан проблем, особено в началото.

Въпреки това мисля, че са положени всички усилия, за да се направи всичко възможно и че може да се каже, че една предизвикателна 2020 г. е преодоляна чрез натрупване на опит за по-добро справяне с онлайн образованието, което изглежда, че ще придължи и през 2021 г., която носи нови предизвикателства – хибриден формат, също непознат на общото съдържание на системата. Експертите вярват, че ще се сблъскъме и с нови проблеми, тъй като динамиката на виртуалността и присъствието са много различни и ще е необходимо да се направят планове, които да предоставят отговори едновременно и на двамата. Без съмнение въпросът има управленски последици и предполага промяна на образователната парадигма.

 

Средства за подобряване

Не става въпрос за подмяна на учителя или за това, че класовете трябва да бъдат само онлайн. Има много неща, които не могат да бъдат пресъздадени в киберпространството или в технологията, но те все пак са средство, инструмент. Технологиите имат предимства, които биха посволили подобряването на образованието. За тази цел обаче учителят трябва да знае как да интегрира тези технологии и да се възползва от това в своя клас, независимо дали е във физическа или виртуална класна стая. Това несъмнено ще бъде и от полза на днешните студенти, които ще изграждат утрешното общество.

Поради тази причина обучението и подготовката на учителите е толкова наложително, за да имат уменията, които им позволяват да се възползват от новите информационни и комуникационни технологии. Едно е да ги познаваш, но има и педагогически аспект. По отношение на това, едно от основните неща е, че когато се планира учебен час, най-напред трябва да се определят съдържанието, което трябва да се преподава, стратегията на преподаване и технологията, която ще се използва.

Има множество ресурси, които съществуват в подкрепа на процесите на преподаване и обучение, като се започне с ориентацията на класа до начина на преподаване на материала. Например, съществуват системи за изкуствен интелект, които чрез прилагане на тест позволяват да се идентифицират стиловете на обучение, типа интелигентност на ученика или техните интереси. Такива системи биха помогнали да се дефинират по-персонализирани стратегии за преподаване. Също така смартфони, видеоклипове, GIF файлове, социални мрежи или блогове са общи ресурси за новите поколения, така че те могат да ги мотивират, да насърчат креативността им и често добавят квота на хумора към процесите.

Гореспоменатото е от критическо емоционално значение в такива сложни времена, а емоциите винаги са решаващи. Много психолози откриват при психичното здраве на ученици връзка между емоционалното им състояние и ученето.

В Образователния и научно-технически комплекс на Пловдив Тех Парк (ОНКТ), включващ ВУ, колеж, гимназия, ИТ курсове и лабораторен комплекс, хибридното обучение е от решаващо значение за създаване на иновативна и релаксираща обучителна среда, в която да се повиши нивото на интерес към учебния предмет, но и да се съхрани психическото здраве на подрастващите.

Автор: Петър Н. Нейчев – младши

Related Posts

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате нашата Политика за поверителност. Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close