Blog Single

19 юли

Промяна в СД на Орфей клуб уелнес АД

На 18.07.2022г. с номер на вписване в Търговския регистър 20220718153938, по партидата на Орфей Клуб Уелнес АД, Златан Петров Петров беше вписан като член на Съвета на директорите на дружеството, а Весела Василева Илиева беше заличена като член на СД. Вписването и заличаването са в резултат на решението на ОСА от 29.06.2022г.

Aktualno_OKU_19.07.2022

Related Posts