Blog Single

20 май

Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД

Редовно годишно общо събрание на акционерите на „ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС” АД ще се проведе на 27.06.2012г. от 11:00 ч. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев” № 27А при следния дневен ред:

Покана

1. Отчет за дейността на Дружеството през 2011 г.

2. Отчет на директора за връзка с инвеститорите

3. Доклад на дипломирания експерт – счетоводител за извършената проверка на Дружеството за 2011 г.

4. Одобряване на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2011 г.

5. Приемане на решение за разпределение на печалбата за 2011 г.

6. Освобождаване от отговорност на членовете на Надзорния и Управителния съвети за дейността им през 2011 г.

7. Промяна на фирмата на Дружеството.

8. Промяна в предмета на дейност на дружеството.

9. Промяна в системата на управление на Дружеството.

10. Определяне броя на членовете и състава на Съвета на директорите на Дружеството.

11. Определяне на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението.

12. Приемане на нов Устав на Дружеството.

13. Избор на дипломиран експерт – счетоводител на Дружеството за 2012 г.

14. Разни.

Приложение: Примерно пълномощно

Related Posts

Leave A Comment

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате нашата Политика за поверителност. Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close