Контакти

Контакти с нас

За контакти:

Радостина Нейчева, тел.: +359 882 933 505

Петър Троплев, тел.: +359 882 933 438

e-mail: orpheusclub.office@gmail.com 

      Седалище и адрес на управление:   

гр. Пловдив, бул „Хр. Ботев“ 27 А

Директор за връзка с инвеститорите  – Ангел Механджийски, +359 882 933 245

e-mail: dvi.holdingkti@gmail.com

Нашият екип