Инвеститори

Директор за връзка с инвеститорите  –  Петранка Иларионова 0882 933 522

e-mail: dvi.holdingkti@gmail.com

Годишен финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за 2023 г. в XHTML формат

ГФО "Орфей клуб уелнес" АД за 2023 в xhtml SPRAVKA_1_IND_GFO_6M_OKU_31.12.2023  

Финансов отчет на Орфей клуб уелнес АД за ІV-то тримесечие на 2023 г.

Финансов отчет на Орфей клуб уелнес АД за ІV-то тримесечие на 2023 г.

Финансов отчет на Орфей клуб уелнес АД за ІII-то тримесечие на 2023 г.

Финансов отчет на Орфей клуб уелнес АД за ІII-то тримесечие на 2023 г.

Нов Директор за връзка с инвеститорите на „Орфей клуб уелнес“ АД

От 30.09.2023г. е прекратен трудовия договор с Ангел Стоянов Механджийски като Директор за връзки с инвеститорите на Орфей Клуб Уелнес АД, от 02.10.2023г. като Директор за връзки с инвеститорите е назначена Петранка Димитрова Иларионова.

Финансов отчет на Орфей клуб уелнес АД за ІI-ро тримесечие на 2023 г.

1_FO_OKU_6_mes_2023 2_SPRAVKA_1_IND_GFO_6M_OKU_30.06.2023 3_MDD_OKU_6_mes_2023 4_Deklaracia_RN_OKU_6_mes_2023 5_Deklaracia_Miroslava_OKU_6_mes_2023

Протокол от Редовното Годишно Общо Събрание на акционерите на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, проведено на 29.06.2023г.

1_Protocol OSA_OKU_290623 2_Spisak_prisastvali_akcioneri_OSA OKU_2023_bez LD 3_Zapoved_Mand. komisia_OKU 4_Protocol Mand.komisia

Промяна в СД на „Орфей клуб уелнес“ АД

На 31.05.2023г. с номер на вписване 20230531105450 в Търговския регистър Христо Христов Данов беше заличен като Представител по чл. 234, ал. 1 от Търговкия закон на Корпорация за технологии и иновации АД в качеството му на ю.л. Член на Съвета на директорите на Орфей Клуб Уелнес АД и представляващ дружеството пред трети лица. Орфей Клуб [...]

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Орфей Клуб Уелнес“ АД на 29.06.2023г. и материали по дневния ред

0.0_Pokana_OKU_OSA_2023 0.1_Pravila za glasuvane_OKU_OSA_2023 0.2_Primerno_palnom_OSA_ОКУ_2023 1_GFO_OKU_2022 2_GDD_OKU_2022 3_Doklad_Oditor_OKU_2022 4_Decl_Korp_Upravlenie_OKU_2022 5_Doklad_Vaznagrajdenia_CD_OKU_2022 6_Doklad_Oditen komitet_OKU_2022 7_Doklad DVI_OKU_2022

Промяна в Съвета на директорите на Орфей Клуб Уелнес АД

На 18.05.2023г. с номер на вписване 20230518095849 Петър Наньов Троплев беше заличен като представител по чл. 234, ал.1 от ТЗ на Корпорация за технологии иновации АД в качеството му на ю.л. член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Орфей Клуб Уелнес АД. Със същия номер на вписване Христо Христов Данов беше вписан като [...]

Финансов отчет на Орфей клуб уелнес АД за І-во тримесечие на 2023 г.

1_Poiasnitelni_belejki_OKU_1_trim_2023 2_Pril_4_OKU_1_trim_2023 3_Deklaracia_31.03.2023_OKU-PT 4_Deklaracia_31.03.2023_OKU_M.N. 5_SPRAVKA_3_UVEDOMLEMIE_IND_3M_OKU_31.03.2023

Протокол от Извънредно общо събрание на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, проведено на 19.04.2023 г.

Protokol_IOSA_OKW_19.04.2023

Годишен финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за 2022 г. в ESEF

GFO_OKU_2022_XHTML SPRAVKA_1_GFO_OKU_31.12.2022 GFO_OKU_2022_ESEF

Покана за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Орфей Клуб Уелнес“ АД от 10:00 часа на 19.04.2023г. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 27А и материали по дневния ред.

1_Pokana_IOSA_OKU_19.04.2023_bez_LD 2_Motiviran_doklad_OKU_02.03.2023_bez_LD 3_Ocenka_Nedv_Imoti_Velingrad 4_Pravila_za_glasuvane_OSA_OKU_19.04.2023 5_Primerno_palnom_IOSA_ОКУ_19.04.2023_bez_LD

Протокол от Извънредно общо събрание на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, проведено на 28.02.2023 г.

Protokol_IOSA_OCW_28.02.2023_bez_LD

Финансов отчет на „Орфей Клуб Уелнес“АД към 31.12.2022 г.

1_Poiasnitelni_belejki_OKU_4_trim_2022_compressed 2_Pril_4_OKU_4_trim_2022 3_Deklaracia_31.12.2022_OKU 4_Deklaracia_31.12.2022_Miroslava OKU SPRAVKA_3_UVEDOMLEMIE_IND_3M_OKU_31.12.2022

Покана за свикване на Извънредно Общо събрание на акционерите на „Орфей Клуб Уелнес“ АД от 10:00 часа на 28.02.2023г. в гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ 27А и материали по дневния ред.

0_Pokana_IOSA_OKU_28.02.2023_bez_LD 1_Ocenka_Nedv_Imoti_Velingrad 2_Motiviran_doklad_OKU_18.01.2023_bez_LD Pravila_za_glasuvane Primerno_palnom_IOSA_ОКУ_2023_bez_LD

Нов Директор за връзка с инвеститорите на „Орфей клуб уелнес“ АД

Във връзка със загубата на Огнян Гатев Дечев, изпълняващ длъжността Директор за връзка с инвеститорите (ДВИ), СД на Орфей клуб уелнес АД назначи Ангел Стоянов Механджийски за нов ДВИ.

Финансов отчет на „Орфей Клуб Уелнес“АД към 30.09.2022 г.

1_Poiasnitelni_belejki_OKU_3_trim_2022 2_Pril_4_OKU_3_trim_2022 3_Deklaracia_31.10.2022_OKU-PT 4_Deklaracia_30.09.2022_M.N._OKU NOVA SPRAVKA_3_UVEDOMLEMIE_IND_3M_OKU_30.09.2022

Промяна в СД на Орфей клуб уелнес АД

На 30.08.2022г. с номер на вписване 20220830084647 в Търговския регистър Виделина Стоева Гандева беше заличена, а Радостина Димитрова Нейчева беше вписана като представител по чл. 234, ал 1 от Търговския закон на Корпорация за технологии и иновации АД в качеството му на член на Съвета на директорите на Орфей Клуб Уелнес АД. Със същия номер […]

Финансов отчет на „Орфей Клуб Уелнес“АД към 30.06.2022 г.

1_FSO-OKU-6-mesechie 2022 2_Doklad-OKU-6-mesechie 2022 3_SPRAVKA_1_IND_GFO_6M_OKU_30.06.2022 4_Deklaracia-Troplev 5_Deklaracia-Miroslava-2022-07-25 (1)

Промяна в СД на Орфей клуб уелнес АД

На 18.07.2022г. с номер на вписване в Търговския регистър 20220718153938, по партидата на Орфей Клуб Уелнес АД, Златан Петров Петров беше вписан като член на Съвета на директорите на дружеството, а Весела Василева Илиева беше заличена като член на СД. Вписването и заличаването са в резултат на решението на ОСА от 29.06.2022г. Aktualno_OKU_19.07.2022

Протокол от Редовното годишно общо събрание на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, проведено на 29.06.2022г.

Протокол от Редовното годишно общо събрание на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, проведено на 29.06.2022г.

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Орфей Клуб Уелнес“ АД на 29.06.2022г. и материали по дневния ред.

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на „Орфей Клуб Уелнес“ АД на 29.06.2022г. и материали по дневния ред.

Финансов отчет на Орфей Клуб Уелнес АД за І-во тримесечие на 2022 г.

Финансов отчет на Орфей Клуб Уелнес АД за І-во тримесечие на 2022 г.

Годишен финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД към 31.12.2021 г. в ESEF формат

Годишен финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД към 31.12.2021 г. в ESEF формат

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД към 31.12.2021 г.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД към 31.12.2021 г.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД към 30.09.2021 г.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД към 30.09.2021 г.

Кардано има шанс да достигне най-високо ниво за втори път

CoinHashReport Цената на Cardano ADA се е повишила със 121% между 20 юли и 15 август и в момента се движи над горната граница на зоната на доставка на цена от 2,16 долара. От този масивен и експоненциален растеж, ADA се повиши с 23% по време или около времето на обявяването на Alonzo. Този тласък принуди […]

ICO или IPO – да изберем по-подходящия инструмент за нашия проект

Корпорация за технологии и иновации АД стартира проект за ICO в сферата на туризма и финансите. Първо за ICO ( Initial Coin Offering) Първоначалното предлагане на монети е процес, задвижван от развитието на пазара на криптовалути. Преведено е като „първоначално предлагане на монети“. Тоест, това е размяна на криптовалута под формата на токени: цифрова валута […]

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД към 30.06.2021 г.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД към 30.06.2021 г.

Протокол от Редовното годишно общо събрание на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, проведено на 29.06.2021г.

Протокол от Редовното годишно общо събрание на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, проведено на 29.06.2021г.

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Орфей Клуб Уелнес” АД на 29.06.2021г.

Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на “Орфей Клуб Уелнес” АД на 29.06.2021г. от 13:00 часа в гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” 27А и материали по дневния ред.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за І-во тримесечие на 2021 г.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за І-во тримесечие на 2021 г.

Годишен финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за 2020 г.

Годишен финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за 2020 г.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за ІV-то тримесечие на 2020 г.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за ІV-то тримесечие на 2020 г.

Промяна в обстоятелствата на „Орфей Клуб Уелнес“ АД

Промяна в обстоятелствата на „Орфей Клуб Уелнес“ АД

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за ІІІ-то тримесечие на 2020 г.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за ІІІ-то тримесечие на 2020 г.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за І-то шестмесечие на 2020 г.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за І-то шестмесечие на 2020 г.

Протокол от Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Орфей клуб уелнес“ АД, проведено на 15.07.2020 г.

Протокол от Редовно годишно Общо събрание на акционерите на „Орфей клуб уелнес“ АД, проведено на 15.07.2020 г.

Покана за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите на ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД

Покана за свикване на Редовно годишно Общо събрание на акционерите на ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС  АД на 15.07.2020г. от 13:00 часа

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за І-то тримесечие на 2020 г.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за І-то тримесечие на 2020 г.

Уведомление за дата на провеждане на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Орфей клуб уелнес“ АД

Uvedomlenie_za otlagane RGOSA_OKW

Годишен финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за 2019 г. – одитиран

Годишен финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за 2019 г. – одитиран

Уведомление за срок на оповестяване на финансовия отчет за 1-во тримесечие на 2020 г.

Uvedomlenie_OKU_FO_2020_1-vo_trimes

Уведомление за срок на оповестяване на годишния финансов отчет за 2019 г.

Uvedomlenie_ОКУ_31.03.2020

Увеличение на номиналната стойност на емитираните от Орфей Клуб Уелнес АД акции и намаляването на броя им

Днес, 17.03.2020г. с номер на вписване 20200317140235 в Търговския регистър беше вписано увеличението на номиналната стойност на емитираните от Орфей Клуб Уелнес АД акции от 1.00 лев на 5.00 лева и намаляването на броя им от 20808320 броя на 4161664 броя при спазване на размера на капитала на дружеството от 20808320 лева. Със същия номер […]

Протокол от Извънредно общо събрание на акционерите на „Орфей клуб уелнес“ АД, проведено на 02.03.2020г.

Protokol_IOSA_OKU_02.03.2020 Spisak_prisastvali_OKU_IOSA_02032020_bez_EGN

Уведомление: Вписана покана за ИОСА на ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД на 02.03.2020г.

Поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 02.03.2020 г. е обявена по партидата на дружеството в Търговския регистър на 30.01.2020 г., с номер 20200130163923. Поканата е публикувана на корпоративната електронна страница на дружеството и е достъпна на адрес http://orpheusclub.com/wp-content/uploads/2020/01/1-Pokana-IOSA_OKW.pdf. Uvedomlenie_ОКУ_31.01.2020  

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за ІV-то тримесечие на 2019 г.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за ІV-то тримесечие на 2019г. 1_DECL_31.12.2019_OKU_M.NIKOLOVA 2_Deklaracia_OKU_29.01.2020-P.T 3_Forma 2_OKU_31.12.2019_KFN 4_Poiasnitelni_belejki_OKU_4_trim_2019 okon 5_Pril_9_OKU_4_trim_2019

Покана за Извънредно общо събрание на акционерите на „Орфей клуб уелнес“ АД

На заседание на СД на “Орфей клуб уелнес” АД, проведено на 24.01.2020 г. се взе решение за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе 02.03.2020 г. от 13:00 часа в гр. Пловдив, бул. “Христо Ботев” №27А. 1 Pokana IOSA_OKW 2 Protokol_CD_OKW IOSA 3 Pismeni materiali IOSA_OKW 4 Primerno_palnomoshtno_OKW_FL_IOSA_2020 5 […]

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате нашата Политика за поверителност. Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close