Нашата история

ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД 

            Акционерното дружество Орфей Клуб Уелнес е регистрирано с решение на Пловдивския окръжен съд под № 3869/09.05.2007 г. със седалище в град Пловдив. Основната цел при създаването му е формулирана като разработване на основен пакет от туристически продукти и услуги с марката „Орфей Клуб Уелнес”.

            Като част от Корпорация за технологии и иновации ние постепенно пренасочихме своята дейност в областта на платформената икономика и дигиталния маркетинг, като наблягаме на ИТ сектора при разработката на своите нови продукти. Ежедневно търсим нови решения и следим последните тенденции в ИТ и маркетинг сферата. Животът е на бързи скорости, стресът в личен и професионалне план е на лице, а околната среда става все по-нетолерантна към нас. Ежедневно осъзнаваме, че сме неподготвени за новото време, на по-възрастните им липсва новаторство, на по-младите зрялост. Но ни обединява съзнанието, че Уелнесът трябва да започне от офиса и да се пренесе навън чрез пътешествия.

ЗАТОВА…

Нашата ВИЗИЯ е да разработваме ежедневно философията Туризъм и Уелнес като:

 1. Начин на живот
 2. Култура
 3. Съвкупност от ценности
 4. Ежедневна детоксикация
 5. Пътуване без граници и спирачки

ПРИОРИТЕТНИТЕ СИ ЦЕННОСТИ определяме като:

 • Новаторски подход;
 • Динамика;
 • Усъвършенстване;
 • Технологичност;
 • Франчайзинг;
 • Платформена икономика;
 • Блокчейн;
 • Дигитален маркетинг