Декларация за поверителност на „Орфей Клуб Уелнес“ АД , ЕИК 160098651

Политика за поверителност

Обща информация


От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на медицински услуги,наемане на персонал или сключване на различни търговски или договори за подизпълнение на дейности, „Орфей клуб уелнес“ АД , ЕИК 160098651 отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставяне и отчитане на медицински услуги или сключването на съответните договорни отношения, и ги пази отговорно и законосъобразно.


Информация относно Администратора на лични данни


Наименование: „Орфей клуб уелнес“ АД , ЕИК 160098651
ЕИК/БУЛСТАТ :
Седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А
Адрес за упражняване на дейността:Град Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А
Данни за кореспонденция:Град Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А
E-mail:  www.orpheusclub.com
Телефон.:


Информация относно компетентния надзорен орган


Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №
2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email:  kzld@government.bg ,  kzld@cpdp.bg
Уеб сайт:  www.cpdp.bg
„Орфей Клуб Уелнес“ АД , ЕИК 160098651 осъществява дейността си в съответствие
със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 


Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни


Чл. 1. (1) „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 събира и обработва Вашите лични
данни във връзка със сключване на трудови, граждански, търговски или договори за
подизпълнение с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-
конкретно въз основа на следното:
 Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

Обща информация
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на медицински услуги,наемане на персонал или сключване на различни търговски или договори за подизпълнение на дейности, „Орфей клуб уелнес“ АД , ЕИК 160098651 отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставяне и отчитане на медицински услуги или сключването на съответните договорни отношения, и ги пази отговорно и
законосъобразно.
Информация относно Администратора на лични данни
Наименование: „Орфей клуб уелнес“ АД , ЕИК 160098651
ЕИК/БУЛСТАТ :
Седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А
Адрес за упражняване на дейността:Град Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А
Данни за кореспонденция:Град Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А
E-mail: www.orpheusclub.com
Телефон.:
Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №
2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg , kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
„Орфей Клуб Уелнес“ АД , ЕИК 160098651 осъществява дейността си в съответствие
със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни.
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 събира и обработва Вашите лични
данни във връзка със сключване на трудови, граждански, търговски или договори за
подизпълнение с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-
конкретно въз основа на следното:
 Изрично получено съгласие от Вас като клиент;


От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data
Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира
защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да
уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на медицински
услуги,наемане на персонал или сключване на различни търговски или договори за
подизпълнение на дейности, „Орфей клуб уелнес“ АД , ЕИК 160098651 отговаря на
всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата
дотолкова, доколкото са необходими за предоставяне и отчитане на медицински услуги
или сключването на съответните договорни отношения, и ги пази отговорно и
законосъобразно.
Информация относно Администратора на лични данни
Наименование: „Орфей клуб уелнес“ АД , ЕИК 160098651
ЕИК/БУЛСТАТ :
Седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А
Адрес за упражняване на дейността:Град Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А
Данни за кореспонденция:Град Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А
E-mail:  www.orpheusclub.com
Телефон.:
Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №
2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email:  kzld@government.bg ,  kzld@cpdp.bg
Уеб сайт:  www.cpdp.bg
„Орфей Клуб Уелнес“ АД , ЕИК 160098651 осъществява дейността си в съответствие
със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни. 
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 събира и обработва Вашите лични
данни във връзка със сключване на трудови, граждански, търговски или договори за
подизпълнение с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-
конкретно въз основа на следното:
 Изрично получено съгласие от Вас като клиент;


От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data
Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира
защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да
уеднакви регулациите за тяхната обработка.
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на медицински
услуги,наемане на персонал или сключване на различни търговски или договори за
подизпълнение на дейности, „Орфей клуб уелнес“ АД , ЕИК 160098651 отговаря на
всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата
дотолкова, доколкото са необходими за предоставяне и отчитане на медицински услуги
или сключването на съответните договорни отношения, и ги пази отговорно и
законосъобразно.
Информация относно Администратора на лични данни
Наименование: „Орфей клуб уелнес“ АД , ЕИК 160098651
ЕИК/БУЛСТАТ :
Седалище и адрес на управление: град Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А
Адрес за упражняване на дейността:Град Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А
Данни за кореспонденция:Град Пловдив, бул. „Христо Ботев“ № 27А
E-mail:  www.orpheusclub.com
Телефон.:
Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №
2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email:  kzld@government.bg ,  kzld@cpdp.bg
Уеб сайт:  www.cpdp.bg
„Орфей Клуб Уелнес“ АД , ЕИК 160098651 осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни. 
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 събира и обработва Вашите лични
данни във връзка със сключване на трудови, граждански, търговски или договори за
подизпълнение с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-
конкретно въз основа на следното:
 Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

 Изпълнение на задълженията на  „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 по
договор с Вас;
 Спазване на законови задължения, които се прилага спрямо ) „Орфей Клуб
Уелнес“ АД, ЕИК 160098651
 За целите на легитимния интерес на ) „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК
160098651.
(2) ) „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 е администратор на лични данни по
отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни,
които Вие обработвате, използвайки нашите услуги,  „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК
160098651 действа в качеството си на обработващ лични данни.


Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни


Чл. 2. (1) „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 събира и обработва Вашите лични
данни във връзка със сключване на трудови, граждански, търговски или договори за
подизпълнение с дружеството, включително за следните цели:

индивидуализация на страна по договор;
 счетоводни цели;
 статистически цели;
 обезпечаване на изпълнение на договор, за целта на неговото сключване;
 опазване и охрана на имуществото, вътрешният и обществен ред в и
непосредствено около сградата на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651;
 изпълнение на нормативни изисквания по Закона за задълженията и
договорите, ЗСч, ЗДДС, Търговския закон и др.;
(2) „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 спазва следните принципи при
обработката на Вашите лични данни:
 законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 ограничение за целите на обработване;
 съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните
данни;
 точност и актуалност на данните;
 ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо
ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, „Орфей Клуб Уелнес“ АД,
ЕИК 160098651 може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на
следните си легитимни интереси:
 изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, НОИ,
Комисия за финансов надзор, Търговски регистър и регистър на юридическите
лица с нестопанска цел и други държавни и общински органи.
 опазване и охрана на имуществото, вътрешният и обществен ред в и
непосредствено около сградата на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651;
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява ) „Орфей Клуб Уелнес“
АД, ЕИК 160098651
Чл. 3. (1) „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 извършва следните операции с
личните данни за следните цели:
 За целите на разглеждане на кандидатури за работа,сключване на трудови или
граждански договори с дружеството – лични данни за физическо

идентифициране на лицата: имена, ЕГН, месторождение, данни от лична карта,
адрес.
Данни на документи за придобито образование, квалификация,
правоспособност, документи за трудов стаж и професионална биография,
удостоверения от ТЕЛК, медицински удостоверения, ако е необходимо –
свидетелства за съдимост, банкови сметки за превеждане на трудови
възнаграждения, телефони за връзка и др.
Предоставят се от лицата на основание нормативно задължение във всички
случаи, когато се изискват от действащото законодателство;

 За целите на сключване на търговски или договори за подизпълнение с
дружеството – лични данни за физическо идентифициране на лицата, в
качеството им на представляващи страна по договор: имена, ЕГН, адрес,
телефони за връзка, адреси на електронна поща.
Предоставят се от лицата, представляващи страна по договор, на основание
нормативно задължение във всички случаи, когато се изискват от действащото
законодателство;

 За целите на опазване и охрана на имуществото, вътрешният и обществен ред в
и непосредствено около сградата на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 –
лични данни събрани чрез технически средства за видеонаблюдение и охрана.
(2) „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 не събира и не обработва лични данни,
които се отнасят за следното:
 разкриват расов или етнически произход;
 разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство
в синдикални организации;
Изключение правят условията, описани в Чл.9, Параграф 2 от Регламент (ЕС) 2016/679.
(3) Личните данни са събрани от „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 от лицата,
за които се отнасят или от други легитимни администратори или обработващи лични
данни.
(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
Срок на съхранение на личните Ви данни
„Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 съхранява личните данни, които е
необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния
предвиден срок.
Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 4. (1) „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 може по собствена преценка да
предава част или всички Ваши лични данни на други администратори или обработващи
лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията
на Регламент (ЕС) 2016/679.Сред тях могат да бъдат държавни органи, упълномощени
за това от действащото законодателство, като НАП, НОИ,Комисия за финансов надзор,
Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и др., както
и договорни партньори на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651,като куриерски

фирми, за осъществяване на услуги по комуникация с физически лица, банкови институции, за целите на предоставяне на техни услуги по сключени с Дружеството договори и др.
(2) „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации и извършва това след предварително съгласие от Ваша страна, при липса на друго законово основание.
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни. 


Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 


Чл. 5. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни или личните данни на дете под 14г.,на което сте родител или настойник да продължат да бъдат обработвани от „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТ НА ДАННИТЕ или ФОРМА ЗА ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ ОТ РОДИТЕЛ/НАСТОЙНИК.
(2) „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, ако сте субекта на данни или да докажете, че сте родител/настойник на детето под 14г.,което е субект на данните.
(3) Оттеглянето на съгласито не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.


Право на достъп


Чл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
(3) „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
(4) „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
(5) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване


Чл. 7. (1) Вие можете да коригирате или попълните неточни или непълни лични данни, свързани с Вас чрез попълване и подаване на ИСКАНЕ ЗА КОРИГИРАНЕ до „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651.
(2) „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 8.(1) Вие имате правото да поискате от „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651;
 личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо
Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически
изследвания или за статистически цели;
 за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете ИСКАНЕ ЗА ИЗТРИВАНЕ до „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация.
(4) „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване


Чл. 9. Вие имате право да изискате от „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
 оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 да провери точността на личните данни;
 обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването,
упражняването или защитата на свои правни претенции;
 Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания за обработване на личните Ви данни от страна на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост


Чл. 10. (1)  Вие имате право да поискате от „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни;
(2) Вие можете да поискате от „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация


Чл. 11. Вие можете да поискате от „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение


Чл. 12. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни
от „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651, които се отнасят до Вас, включително
ако се обработват за целите на профилиране, директен маркетинг или автоматизирана
обработка.
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 13. (1) Ако „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 установи нарушение на
сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и
свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за
мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 не е длъжен да Ви уведомява, ако:
 е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по
отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 уведомяването би изисквало непропорционални усилия.


Други разпоредби


Чл. 14. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email:  kzld@government.bg ,  kzld@cpdp.bg
Уеб сайт:  www.cpdp.bg

Чл. 15. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез подаване на съответните форми, част от които са приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
Чл. 16. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватни и подходящи средства за защита.

Политика за използване на бисквитки и модули на трети страни

Сайтът на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 ползва и съхранява Вашият IP адрес, с цел правилното функциониране на части от него,на сървърите на хостинг доставчика, при спазване на неговите политики за сигурност, за период не по-дълъг от 12 месеца.Нашият сайт използва аналитични бисквитки, които са важни за коректната
му работа.Тези бисквитки служат за коректното отразяване на Вашият глас при оценяването на нашия сайт и не дават никаква информация за Вашите лични данни. Периода на валидност на тези бисквитки е 12 месеца. Администраторът има легитимен интерес да анализира поведението на потребителите, с цел оптимизация на своя уеб сайт.


Google Анализ


Сайтът на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 използва Google Analytics – услуга за уеб анализ. Тя се управлява от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Google Analytics ползва вашият IP адрес за извършване на анализи, при спазване на своите политики за сигурност, както и така наречените „бисквитки“. Това са текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви и
позволяват анализ на уеб сайта. Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.
„Бисквитките“ на Google Analytics се съхраняват според  член 6 (1) (f) от ОРЗД.
Администраторът на уебсайта има легитимен интерес да анализира поведението на потребителите, за да оптимизира уеб сайта.


Google Карти (Google maps)


Сайтът на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651 използва услугата за визуализиране на географско местоположение Google Карти чрез API. Тя се управлява от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Google maps използва така наречените „сесийни бисквитки“. Това са текстови файлове, които
се съхраняват на компютъра ви и позволяват правилното функциониране на услугата.
Тези бисквитки не дават никаква информация за вашите лични данни.
Администраторът на уеб сайта има легитимен интерес от правилното функциониране на услугата за визуализиране на географското си местоположение.
Допълнителна информация за обработката на потребителски данни можете да намерите на адрес https://policies.google.com/privacy?hl=bg.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.
 


Заключителна разпоредба


Настоящата декларация е утвърдена от изпълнителните директори на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651, и влиза в сила от същата дата, като относимите към защитата на личните данни дейности и мерки се изпълняват от Дружеството, съгласно нормативната уредба и са приведени в съответствие с разписаните тук правила.
НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ Е ОДОБРЕНА СЪС ЗАПОВЕД НА
УПРАВИТЕЛЯ НА 21.05.2018 Г.


Настоящата декларация е утвърдена от изпълнителните директори на „Орфей Клуб Уелнес“ АД, ЕИК 160098651, и влиза в сила от същата дата, като относимите към защитата на личните данни дейности и мерки се изпълняват от Дружеството, съгласно нормативната уредба и са приведени в съответствие с разписаните тук правила.
НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ Е ОДОБРЕНА СЪС ЗАПОВЕД НА
УПРАВИТЕЛЯ НА 21.05.2018 Г.

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате нашата Политика за поверителност. Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close