Blog Single

10 юни

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

                На 11 юни (четвъртък) 2020 г. от 11.00 часа в Ивент център „Махатма Ганди” на Пловдив Тех Парк, ул. „Вълко Шопов” 14, ет.1 ще се проведе физическа и онлайн конференция на тема:

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЕБ ПЛАТФОРМА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛ ВЪРХУ ДЕЙСТВИЯТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА С ОГЛЕД ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРАВНАТА РАМКА ЗА КООПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ В БЪЛГАРИЯ

        Платформата е част от дейностите по проект:  „Подобряване на гражданското участие при актуализиране на правната рамка за кооперативните структури в България” по Договор BG05SFOP001-2.009-0012-M001, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“.

Кратка информация за проекта

            Настоящият проект представлява интегрирана инициатива за граждански мониторинг и контрол върху действията на администрацията. Предвижда се регулярна оценка от страна на кооперативните сдружения и гражданите и потребителите на административни услуги.

            В момента законодателната рамка в България не позволява, ограничава прилагането на иновативни възможности за освежаване на моделите на управление. Постигнатите добри практики, които се прилагат благодарение на съществуващата правна рамка в страните от европейския съюз, съобразени с директивите на ЕС, ще покажат възможностите и дадат мотиви за подобряване на правната рамка и в България.

            Опитът, с който разполагат т.н. „стари демокрации в ЕС“ ще е от съществено значение при изготвянето на сравнителен анализ, за възможно тясно сътрудничество със заинтересованите страни в кооперативния сектор, собственици-членове, регулатори, гражданско общество, партньори и т.н. Моделите на съществуване, експертните познания, които се прилагат в кооперативните структури извън странатаq използвайки различни методи на партньорство – социален метод като Франция или пазарен метод като Германия, ще дадат ценен опит, от който да се изберат добрите практики приложими в нашите условия.

            Пазарно ориентираните кооперации ще могат да се ориентират към иновативни дейности и производства единствено, след като се запознаят с добрите практики в кооперативните структури в Eвропейския съюз.

            Ние не подкрепяме копирането на моделите от една или друга страна, ние подкрепяме внедряването на добрите практики, както в обществената активност на гражданите така и в правните практики отнасящи се към кооперативните структури в България.

            За желаещите да се запознаят подробно с доклада по тази тема, могат да посетят интернет страницата на Сдружението БАККОМ (Българската асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране)   http://baccom.eu/ .

В пресконференцията ще участват:

Иван Попов – БАККОМ, ръководител на проекта

Димитър Гишин – фондация „МИИК”, модератор

Атанас Костов – „ИТ Академия” АД, ИТ изработка на платформата

Виделина Гандева – „ОКУ” АД, популяризиране на дейностите по платформата

            За желаещите да се включат онлайн ще бъде изпратена покана за участие чрез zoom видео конферентна връзка.

Заявка за онлайн участие до 10 юни 2020 г. на адрес:

Хачик Язъджиян – 0882 933 244  hachik.fintvmedia@gmail.com

Очакваме ви!

Related Posts

Leave A Comment

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате нашата Политика за поверителност. Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close