Для инвесторов

Директор  Связи с инвесторами   – Огнян Дечев 0882 933 525

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за първо тримесечие на 2019 г.

Финансов отчет на «Орфей Клуб Уелнес» АД за 1-во тримесечие на 2019г.

Годишен финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за 2018 г. – одитиран

Годишен финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за 2018 г. – одитиран  

Програма за преструктуриране на капитала на „Орфей клуб уелнес“ АД

Днес, 20.01.2020 г. на заседание на Съвета на директорите на „Орфей клуб уелнес“ АД се прие Програма за преструктуриране на капитала на дружеството и План за действие с индикативен график за изпълненинието му. PROTOCOL SD-OCW_20.01.2020 PROGRAMA Orpheus club Wellnes PLC

Протокол от Редовното годишно общо събрание на «Орфей клуб Уелнес» АД, проведено на 28.06.2019г.

Протокол от Редовното годишно общо събрание на «Орфей клуб Уелнес» АД, проведено на 28.06.2019г Prot_OSA_OKU_2019 GFO

Финансов отчет на «Орфей клуб уелнес» АД за второ тримесечие на 2019 г.

Финансов отчет на «Орфей клуб уелнес» АД за второ тримесечие на 2019 год. BELEGKI OKU DEKL _MN Dekl _RB FO OKU Forma 1_OKU_30.06.2019_KFN MEGD DOKL OKU

Промени в Съвета на директорите на Орфей клуб уелнес АД и начина на представляване пред трети лица

Днес, 15.08.2019г. с номер на вписване 20190815101155 Райна Емилова Бонева беше заличена в Търговския регистър като представител по чл.234, ал. 1 от Търговския закон на Корпорация за технологии и иновации АД за изпълнение на задълженията му като член на Съвета на директорите, Изпълнителен директор и представляващ Орфей клуб Уелнес АД. Орфей клуб Уелнес АД ще […]

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за ІII-то тримесечие на 2019 г.

Финансов отчет на „Орфей клуб уелнес“ АД за ІII-то тримесечие на 2019 г. 1_Dekl_OKU_MN_30.09.2019 2_Dekl_OKU_PT_30.09.2019 3_Forma 2_OKU_30.09.2019_KFN 4_Poqsnitelni bel_OKU_30.09.2019 5_Pril 9 OKU_30.09.2019

Този сайт използва бисквитки, тъй като те са важни за работата му. Чрез посещението си, вие приемате нашата Политика за поверителност. Повече информация

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close